MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
1- TARAFLAR
SATICI

 • Satıcı İsim/Unvanı: Handan Uzunoğlu
  Satıcı’nın Açık Adresi: Çankaya  / Ankara
  Satıcı’nın Telefonu: 0535XXXXXXX
  Satıcı Mersis No:
  Satıcı E-Posta Adresi : info@byuzunoglu.com
  Alıcı’nın İade Halinde Malı Satıcı’ya Göndereceği Kargo Şirketi: yurtiçi

ALICI
Adı – Soyadı :
Adresi :
Telefon :
E-Posta:

SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

İşbu Sözleşme’nin konusunu; Alıcı’nın, Handan Uzunoğlu”) ait www.byuuznoglu.com alan adlı web sitesinden (“Websitesi”), Satıcı’ya ait mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.

İşbu Sözleşme’nin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı Doğuş Planet ile akdetmiş oldukları Websitesi Üyelik Sözleşmeleri’nin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme konusu mal veya hizmetin satışında Handan Uzunoğlu’in herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

Loading


Mesafeli Satış Sözleşmesi